گلاب

طبع

گـرم

خواص

مقوی قلب واعصاب، آرام بخش،خوشبوکننده، نشاط آور، روشن کننده ی پوست ومحافظ آن.

فهرست