عرق گلپوره

طبع

گـرم

خواص

قوی، رفع سردرد، درمان ضعف عمل دستگاه گوارش، رفع ناراحتی های هاضمه ، دل درد، تب بر.

فهرست