عرق گزنه

طبع

گـرم

خواص

قطع شدن قائدگی زنان، بند آورنده هرگونه خونریزی داخلی، علاج بیماری قند، جلوگیری از ریزش مو،تسکین دهنده درد های عضلانی واستخوانی، رفع خونریزی در فواصل قائدگی، افزایش دهنده ی گلبولهای قرمز خون.

فهرست