عرق پونه

طبع

گـرم

خواص

رفع بیماری های نقرص، سیاه سرفه، خلط آور، گریپ وهیستری، آسم،درمان تنگی نفسی، موثر در افتادگی مثانه، کم کردن ادرار.

فهرست