عرق هل

طبع

گـرم

خواص

مقوی معده، رفع سردرد های عصبی صورت وکمر، رفع کم خونی، معطر وخوشبو کننده، رفع بیخوابی.

فهرست