عرق نسترن

طبع

گـرم

خواص

رفع انقباض غیر ارادی ماهیچه های معده، ضد اسکوربوت، رفع بیماری های ناشی از ورم والتهاب کلیه، ادرار آور، سرشار از ویتامین ث، مقوی قلب واعصاب.

فهرست