عرق شنبلیله

طبع

گـرم

خواص

برطرف کننده قند وچربی خون ضدلاغری، اشتهاآور، جلوگیری از سفید شدن و ریزش مو، درمان شوره سر.

فهرست