عرق شاطره

طبع

معتدل

خواص

ضد حساسیت ها، تصفیه کننده خون، صفرا بر، اشتهاآور، معرق، رفع بیماری های پوستی، ادرار آور، ضد زردی، تقویت لثه وجلوگیری از خونریزی آن، هضم کننده غذا، ضد اسکوربوت.

فهرست