عرق سنبل الطیب

طبع

گـرم

خواص

ضد چاقی، ضعف اعصاب، نیرو دهنده وهضم کننده، درمان کم خونی، زیاد کننده ی ترشحات شیر، درمان تاخیر قائدگی جوانان، پایین آورنده ی چربی خون.

فهرست