عرق دارچین

طبع

گـرم

خواص

مقوی قلب، خلط آور، برطرف کننده ی عفونت های گلو، پایین آورنده ی فشار و قند وچربی خون.

فهرست