عرق بید

طبع

سرد

خواص

رفع بیخوابی های ناشی از ضعف اعصاب، تب بر، رفع قاعدگی های دردناک، تسکین درد های تناسلی، تقویت معده، درمان سردی وسردرد، اشتها آور.

فهرست