عرق بیدمشک

طبع

معتدل

خواص

تقویت قلب و اعصاب، نشاط آور ملین، رفع گرفتگی و خفقان قلب، تقویت عمومی بدن، جلوگیری از فشار خون در پیری.

فهرست