عرق بومادران

طبع

گـرم

خواص

تقویت مغز واعصاب وحافظه وقلب، بازکننده ی رگ های قلب، تقویت حواس پنج گانه، درمان خستگی های روحی و عصبانیت و بی حوصلگی، سردرد های عصبی، تنگی نفسی، ضد استفراغ های دوران بارداری، درمان کابوس های شبانه.

فهرست