عرق بادرنجبویه

طبع

گـرم

خواص

تقویت مغز واعصاب، بارکننده ی رگ های قلب، تقویت حواس پنج گانه، درمان خستگی های روحی ، عصبانیت وبی حوصلگی سردرد های عصبی وتنگی نفس، ضد استفراغ های دوران بارداری، درمان کابوس شبانه.

فهرست