عرق بابا آدم

طبع

گـرم

خواص

آنتی بیوتیک قوی، معرق، مقوی،کاهنده قند خون، ضد امراض پوستی، ضد نقرص و روماتیسم، تقویت پوست سر.

فهرست