عرق آرتیشو ( کنگر فرنگی )

طبع

گـرم

خواص

تقویت کننده ی اعمال کبد، تحریک کلیه ودفع اوره، پایین آورنده ی کلسترول و تری گلیسیرید، درمان یرقان، قولنج کبدی، سنگ کیسه صفرا.

فهرست